okx okx
Near Protocol Ecosystem

✅Tham Gia Whitelist IDO Dự Án Farm Me Tiềm Năng (Đầu Tư Và Cố Vấn Trực Tiếp Bởi Near Protocol).

Follow Twitter
Follow YouTube Channel
Follow Telegram Channel

Join Daily Airdrop
Pillosophers NFT Airdrop

YouTube video


#Aurora #Near #Farmme
✅Tham Gia Whitelist IDO Dự Án Farm Me Tiềm Năng (Đầu Tư Và Cố Vấn Trực Tiếp Bởi Near Protocol).
👉 Hướng dẫn chi tiết: https://t.me/newairdrop6868/899

Follow Twitter
Follow YouTube Channel
Follow Telegram Channel

Pillosophers NFT Airdrop
Join Daily Airdrop

🧬Tham gia Channel Airdrop: https://t.me/newairdrop6868
—————————————————————————-
🎁Nhận free BTC, ETH, USDT, VNDC free: https://tinyurl.com/100Mandangky
🎁Đào coin Renec sàn Remitano: https://remitano.net/renec/vn/join/420029.50.50.qQM86dQ
—————————————————————————-
🔸Đăng kí sàn MEXC: https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=19VFf
🔸Đăng kí sàn Remitano: https://remitano.net/renec/vn/join/420029.50.50.qQM86dQ
🔸Đăng kí sàn Binance: https://accounts.binance.me/vi/register?ref=JSM8UBP7
🔸Đăng kí sàn ByBit: https://www.bybit.com/vi-VN/invite?ref=1RMOOJ
🔸Đăng kí sàn Huobi Global: https://www.huobi.com/vi-vi/topic/double-reward/?invite_code=5fzc5
🔸Đăng kí sàn OKEx: https://www.okx.com/join/12922391
🔸Đăng kí sàn FTX: https://ftx.com/profile#a=12450125
🔸Đăng kí sàn 5ROI Global: https://www.5roi.com/register/Mv3FoS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
🚫Lưu ý: Airdrop thông thường là các dự án kiếm token miễn phí do các dự án trao tặng cho cộng đồng. Các bạn tuyệt đối không gửi phí hoặc đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ để tránh mất tiền!

source

Back to top button