okx okx
Moonriver Ecosystem

Cách chuyển KSM tới Moonriver và sử dụng chúng tại Moonwell | Moonbeam & Moonriver Vietnam

Follow Twitter
Follow YouTube Channel
Follow Telegram Channel

Join Daily Airdrop
Pillosophers NFT Airdrop

YouTube video


Video này sẽ hướng dẫn các bạn Cách chuyển KSM tới Moonriver và sử dụng chúng tại Moonwell.

Follow Twitter
Follow YouTube Channel
Follow Telegram Channel

Pillosophers NFT Airdrop
Join Daily Airdrop

👉 Theo dõi chúng tôi trên các kênh chính thức:
✅ Website: http://polkawarriors.com
✅ PolkaWarriors Global: https://t.me/PolkaWarriors_Global
✅ Twitter: https://twitter.com/polkawarriors_
✅ Telegram Moonbeam Network Vietnam: https://t.me/MoonbeamVietnamese
✅ Twitter Moonbeam & Moonriver Vietnam: https://twitter.com/MoonbeamVN
📍Trang thông tin về Hệ sinh thái Polkadot: https://dotmarketcap.com

#polkadot #polkadotjs #dot #kusama #ksm #parachains #auction #crowdloan #crypto #cryptocurrency #blockchain #decentralized #guide #huongdan #moonbeam #glmr #moonriver #movr

source

Back to top button