Tranchess - CHESS

Wesley So Phong Hậu Nhưng Không Thể Quật Ngã Levon Aronian – American Cup 2022 || TungJohn Chess

YouTube video


Hello xin chào các bạn tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu hôm nay mời các bạn đến với ván cờ giữa hai kỳ thủ trong khuôn khổ giải cờ vua American Cup 2022 Đây là yêu cầu mình nhận được từ bạn Nguyễn Đăng Khoa ở Marine 2002 là

Giải đấu quy tụ những kỳ thủ hàng đầu của Mỹ như các bạn có thể thấy trên màn hình 8 kỳ thủ này sẽ tham gia Đấu loại trực tiếp hai lượt để tìm ra Người vô địch với trị giá giải thưởng này đến 50.000 đô cả adon và westlish

Liệu đó là Westlife F6 tiếp theo trắng hình thành biến củ sen bỏ cuộc để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển thức trắng phát triển mã C3 nên Phi tưởng đến B4 ghim mã trắng và chuẩn bị nhập Thanh đây chính là khai

Cuộc phòng thủ Ninja Ấn Độ trong đấy tôi FA mở đường cho tượng phát triển Đen theo kế hoạch Nhà Thanh tráng lên tượng D2 tháo ghim cho mã đèn để tốt C5 gạo đổi tốt trắng không đổi tốt với đen mà để tốt A3 tấn công tương đen không muốn

Mất công chạy tượng cho nên đen đổi tượng lấy máu của trắng tượng trắng ăn lại tượng đen đèn không đổi tốt với trắng mà nhảy mã vào E4 chiếm lĩnh trung tâm vào bảo vệ tốt C4 trắng phát triển Mãi E2 đèn để tốt B6 củng cố cho tôi C5

Và mở đường cho tượng lên b7 kiểm soát đường chéo lớn chẳng thấy vậy đẩy tốt D5 g gạo tuổi tốt nhằm bịt đường chéo lớn lại nếu tốt đen ăn D5 thì hậu trắng ăn lại D5 tấn công đôi xe và mã đen đen một là mất xe hai là mất mã

Do đó đen không đổi tốt với trắng cũng không nên 17 nữa Mở để tôi D6 chặn đường tôi trắng tiến tiếp xuống cháu binh xe C1 đèn để tốt E5 Phong tỏa luôn đường chéo mà tượng trắng đang kiểm soát cháu nhảy mã lên cơ Ba gạ đổi với quân mã

Trung tâm của đen và mở đường cho tượng phát triển Nếu đen đổi mã với trắng thì trắng sẽ lấy tốt nhất ăn lại mã đen Mở cột hát cho xe kiểm soát sau đó có thể Phi hiệu lên H5 tượng D3 dồn quân tấn công thành của goden không có lợi cho

Đen do đó ở ván cờ thực tế đèn không đổi mã với trắng mà đổi mã lấy tượng của trắng nếu tốt trắng ăn mã đen sẽ hình thành cặp tốt chồng cho nên trắng lấy xe ăn lại mã đen đèn để tôi F5 sau đó có thể

Đẩy tiếp xuống F4 tấn công mã trắng và gạ đổi tốt ở đây trắng có thể lên tượng E2 để nhập thành luôn cho an toàn nhưng mà trắng lại lên hẳn tượng D3 Thế là đen để đẩy ngày tốt Xuống E4 tấn công tự trắng

Chẳng phải lùi tượng về C2 và quân xe trắng ở C3 bị mắc kẹt đen phát triển mạnh d7 chuẩn bị nhảy tiếp lên E5 chiếm lĩnh trung tâm trắng nhà Thành đen thể hoạch nhảy mã E5 trang này tốt B4 gạo đổi tốt nhằm giải phóng cho quân xe đang

Bị mắc kẹt đến không đổi tốt với trắng mà lên xe F6 khả năng sẽ qua G6 hoặc là H6 uy hiếp về phía thành của vua trắng trắng đây tôi F4 tấn công quân mã trung tâm của đen đèn ngay lập tức bắt tốt qua

Đường vẫn duy trì Quân mã mạnh chiếm lĩnh hào đến thế tốt trắng ăn lại F3 dọa nước sau đẩy tiếp lên F4 tấn công mã đen đèn liền đẩy ngay tôi xuống F4 tấn công mã trắng và gạo đó tốt không cho trắng có cơ hội tiến lên cháu không đổi tốt

Với em mà nhảy mã H4 tấn công đôi xe và tốt đen F4 ở đây đèn có thể chạy xe H6 vừa tấn công lại mã trắng vừa bảo vệ tốt h7 và kiểm soát cột sắt sau đó có thể Phi tiếp Hậu lên số 4 dồn Quân gây sức

Ép về phía tốt trắng A2 Nhưng mà thực tế đen không chạy xe mà Phi tự nền H3 tấn công lại xe trắng ở đây cháu nên lấy mã thịt ngay xe đen chiếu hậu đèn ăn mạ trắng thì trắng sẽ không được chạy xe mà phải lấy tốt ăn F4

Và tấn công mã đen tượng đen ăn xe trắng tốt trắng ăn mã đen ván cờ cân bằng bây giờ chúng ta sẽ xét Vì sao trắng không nên chạy xe nhé Nếu trắng chạy xe sang E1 thì Hậu đen G5 rồi G2 chiếu hết

Nếu trắng chạy xe F2 thì tốt đen ăn E3 và tấn công xe trắng xe trắng ăn E3 Hậu đen G5 chiếu bắt xe lợi thế lớn vẫn cứ nghiêng về bên đen trở lại ván cờ thực tế trắng không lấy mã ăn xe đen mà lựa chọn lấy tốt ăn F4

Và tấn công quân mã trung tâm của đen và máy tính đánh giá đây là một cơ hội bị bỏ lỡ nếu tận dụng được cơ hội này đen đến lấy xe ăn tốt trắng F4 mở đường cho hậu lên G5 chiếu mã trắng aciden thì Hậu đen G5

Chiếu trắng chạy vô đi đâu thì đen cũng sẽ bắt lại được xe của trắng lực lượng thì cân bằng nhưng mà đen có thể đứng Quân đẹp hơn lợi thế sẽ nghiêng về bên đen Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đèn lại lựa

Chọn chạy xe 6 H6 tấn công lại mã trắng và đây cũng là một cơ hội bị bỏ lỡ thế là tốt trắng liền ăn ngay Quân mã trung tâm của đen tượng đen ăn xe trắng trắng chạy mã về G3 nên chạy tưởng về H3 trắng

Đẩy tiếp tục xuống E6 như vậy sau khi đổi quân xong đen mặc dù hơn chất nhưng mà trắng lại có được một quân tốt thông rất nguy hiểm Đã lên được đến hàng ngàn số 6 cho nên chưa biết mèo nào sẽ cắn liễu nào tiếp theo đèn Phi hiệu lên G5

Ghim mã trắng G3 và mở đường cho xe a sang S8 điều tốt cho Arsenal tốt đen ăn lại C5 chẳng qua hậu E1 bảo kê cho tốt thông tiến lên Đen theo kế hoạch bình xe F8 kiểm soát cột nửa mét nếu bây giờ trắng vội vã đẩy tôi xuống

E7 thì sẽ là một sai lầm vì đen mình sẽ E8 kết hợp với hậu Tấn công tốt trắng chẳng qua xe ba chồng con hậu bảo vệ tốt thì đen đi bộ f7 và chắc chắn sẽ tiêu diệt được con tốt thông này của cháu

Do đó ở ván cờ thực tế chẳng biết là chưa phải lúc đẩy tốt lên cao cấp mà lựa chọn để tốt F4 thí tốt Tưởng rằng nếu Hậu đen ăn F4 thì trắng sẽ đẩy tốt xuống E7 đem qua xe 8 trận lại thì chóng Phi

Tưởng này A4 đèn chắc chắn mất xe ván cờ sẽ trở lại cân bằng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đèn Dù gì cũng là siêu đại kiện tướng luôn nằm trong top 10 thế giới biết bao nhiêu năm nay do đó anh không ăn quần tốt thế này

Bỏ vào lựa chọn đi Hậu H4 trong Quân với xe trên cầu thấp vẫn ghim được mã trắng G3 và kiểm soát được ô E7 ở đây trắng lên đi hội E3 vừa tháo ghim cho mã vừa bảo vệ tốt F4 và xe C3 Nhưng mà thực tế thì trắng lại chỉ đi

Hậu E2 để tháo ghim cho mã Và đây là một sai lầm chớp với sai lầm này Hậu đen ăn F4 trắng Tưởng ngon hí hửng đẩy ngay tốt lên E7 tấn công xe đen đen mà chạy xe sao E8 là tượng trắng A4 bắt chết xe đen

Ngay nhưng mà trắng đầu có ngờ đến không thèm chạy xe mà điều D4 chiếu bắt xe Nếu trắng chạy xe ba cản chiếu thì mặc dù giữ lại được quân xe nhưng quân xe này sẽ bị ghim không thể bảo vệ được tốt thông E7 quân tốt thông này chắc chắn sẽ

Phải chết còn nếu trắng chạy vô H1 để tháo ghim cho xe thì đen lùi tượng về G4 tấn công hậu trắng trắng chạy hộ em một thì cho nó tốt trắng xe trắng ăn lại xe đen thì tượng đẻ ra bà chiếu hết

Do đó ở ván cờ thực tế trắng không dám qua xe E3 cản chiếu mà chạy vua H1 và ngậm ngùi nhìn Hậu đen ăn sẽ trắng nếu bây giờ tốt trắng ăn xe đen phòng hậu thì vua đen ăn ngay hậu trắng đen vừa hơn chất vừa đang dồn ép bên trắng

Nên không khó để giành được chiến thắng do đó trắng không ăn xe đen mà đẩy tốt lên E8 biến hình thành siêu Saiyan không thể ăn hậu trắng vì hậu trắng sẽ ăn lại xe đen chiếu hết do đó đèn lựa chọn qua xe F6 chồng hai

Xe trên cột mốc sau đó thì hậu trắng E8 cũng chưa muộn tránh nhanh chóng chạy hậu về E4 dọa ăn tốt h7 chiếu bất tựa tiêu diệt được Quân tượng này thì vua trắng mới có thể tẩu thoát được thế nhưng không để cho trắng kịp thực hiện ý

Đồ này Hậu đen A1 chiếu tượng trắng B1 cản chiếu và bị ghim để để tốt G6 phòng ngự Trắng Lưu hộ về E1 tháo ghim cho tượng đèn này hậu B2 kiểm soát hàng ngang số 2 sau đó sẽ Phi tiếp xe xuống

F2 kết hợp với hậu Tấn công tốt trắng H2 tượng trắng đã được tháo ghim trắng lùi tự vệ đề và ở đây thì đen vẫn lên phi xe xuống F2 chồng con với hậu trên hàng ngang số 2 nhưng đèn lại phi xe xuống F4

Tấn cơ hội trắng trắng chạy hộ F2 gạo đổi Hậu đen thì đang kém chất hơn nên không dại gì đổi hậu với trắng đen chạy hậu về F6 ở đây thì trắng nên tiếp tục đi học E7 gạo đổi họ gạo đổi liên tục thì ván cờ sẽ Hoa

Tuy nhiên thực tế trắng lại đi mua G1 Và đây là một sai lầm chớp với sai lầm này Hậu đen để cuốn chiếu D3 cản chiếu và gạo đổi hậu nhưng bây giờ gạo đổi hậu thì đã quá muộn thói quen không đổi hậu với trắng mà

Mình sẽ E8 và sau nước đi này thì gói kiểu gì trắng cũng sẽ bị chiếu hết sau vài nước nữa Do đó biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi siêu đại kiện tướng đồng hồ chịu thua

Như vậy mặc dù có tận 2 Quân hậu nhưng mà trước thế công mạnh như bài Sơn đảo hải Của levo aralia what không thể chống đỡ được và đành chịu thua hai hậu cũng đành bất lực chiến thắng này giúp cho adonia lọt vào vòng sau và anh tiếp tục

Mạch chiến thắng đến tận trận chung kết đấu với pha piano cau Gana Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại [âm nhạc]
Hello, xin chào các bạn, tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo yêu cầu, hôm nay mời các bạn đến với ván cờ giữa 2 kỳ thủ Wesley So và Levon Aronian, trong khuôn khổ giải cờ vua American Cup 2022.
——————————————————
Biên bản ván cờ (chắc ai đó sẽ cần ^^!):
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd2 c5 6. a3 Bxc3 7. Bxc3 Ne4 8. Ne2 b6 9. d5 d6 10. Rc1 e5 11. Ng3 Nxc3 12. Rxc3 f5 13. Bd3 e4 14. Bc2 Nd7 15. O-O Ne5 16. b4 Rf6 17. f4 exf3 18. gxf3 f4 19. Nh5 Bh3 20. exf4 Rh6 21. fxe5 Bxf1 22. Ng3 Bh3 23. e6 Qg5 24. bxc5 bxc5 25. Qe1 Rf8 26. f4 Qh4 27. Qe2 Qxf4 28. e7 Qd4+ 29. Kh1 Qxc3 30. e8=Q Rf6 31. Q8e4 Qa1+ 32. Bb1 g6 33. Qe1 Qb2 34. Bd3 Rf4 35. Q4e2 Qf6 36. Kg1 Qd4+ 37. Qe3 Re8
————————————————————–
Facebook: https://www.facebook.com/groups/586909589413729
Fanpage: https://www.facebook.com/TungJohn2005/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tungjohn2005
————————————————————–
#levonaronian #aronian #wesleyso #caruana #fabianocaruana #chess #covua #vuaco #tungjohn #playingchess

source

Related Articles

18 Comments

  1. thấy đối thủ sơ suất, không chậm trễ, đen đi hậu d4 chiếu khiến đối thủ toát mồ hôi vội vã đi hậu d3 cản chiếu và gạ đổi hậu nhưng đã quá muộn, với bản năng sát thủ từng khiến cả thế giới phải run sợ, Levon Aronian lạnh lùng đi xe e8. Sau nước đi này, trắng biết kiểu gì cũng bị chiếu hết nên đành dừng đồng hộ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành mất mặt

  2. trắng đi tốt C4 hình thành biến củ sen bỏ cuộc =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  3. Câu hỏi vui: Vì sao Hikaru Nakamura là siêu đại kiện tướng bậc nhất của Mỹ mà không thấy tham dự vậy hả????

Back to top button